FFL ( Freight Forwarder’s)

FFL ( Freight Forwarder’s)

FFL ( Freight Forwarder’s)

Kendi nakliye sorumluluğu altında bulunan mallara ani ve beklenmedik bir hadise sonucu gelecek zararlar neticesindeki kanuni sorumluluğu poliçede belirtilen özel şartlar ve limitler kapsamında teminat altına alınır.

Teklif Al

FFL ( Freight Forwarder’s)


Poliçe teminatı, malların taşınmak üzere sigortalıya sağlam ve eksiksiz olarak teslim edildiği anda başlar ve taşıma sözleşmesinde yazılı alıcılara teslimi ile sona erer.

Bu sözleşme Kara, Hava, Deniz ve demir yolu taşımacılığınız kapsamaktadır.

Sigortalının müşterisi ile imzaladığı taşıma sözleşmesinin poliçe genel şartlarına ve standart FIATA konşimentosu şartlarına uygun olması ile doğan mesuliyetler poliçe teminatı kapsamındadır.

Firma bazında özel wording oluşturulmaktadır.

Hakkımızda

Faaliyet gösterdiğimiz sigortacılık sektöründe hedefimiz güvenilir, çağdaş ve yenilikçi bir anlayış ile 21. yüzyıl sigortacılığı yapmaktır.

Adel Sigorta
ÇAĞRI MERKEZİ
0322 457 76 95