Zorunlu Karayolu Taşıyıcılık Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Karayolu Taşıyıcılık Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Karayolu Taşıyıcılık Mali Sorumluluk Sigortası

Molalarda dahil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için teminat altına alan zorunlu bir poliçe türüdür.

Teklif Al

Zorunlu Karayolu Taşıyıcılık Mali Sorumluluk Sigortası


Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması veya sakatlanmasına sebebiyet verilmesi halinde , 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu' na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçesinin primleri ve limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası motorlu aracın işleteni adına düzenlenir.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

Hakkımızda

Faaliyet gösterdiğimiz sigortacılık sektöründe hedefimiz güvenilir, çağdaş ve yenilikçi bir anlayış ile 21. yüzyıl sigortacılığı yapmaktır.

Adel Sigorta
ÇAĞRI MERKEZİ
0322 457 76 95